Visie&Missie

Stichting Living Joy bestaat uit een groep mensen die een hart heeft voor mensen in de samenleving die het vaak op eigen kracht niet redden, dakloos zijn, psychische problemen hebben en mensen die niet goed kunnen ontwikkelen op sociaal gebied en zich eenzaam voelen. Daarnaast willen wij een gemeente/kerk zijn voor mensen die zich niet meer thuis voelen in de gevestigde kerk e.d.

Stichting Living Joy is opgericht door Albert & Grace Ellens. Daarnaast zijn er een aantal personen die een ondersteunende functie vervullen. De meeste van hen hebben in het verleden te maken gehad met verslaving, psychische problemen en leven in onzekerheid. Dankzij Jezus Christus zijn zij uit de problemen gekomen.

Albert & Grace hebben dit opgestart. Omdat zij hier dankbaar voor zijn, willen zij bij Stichting Living Joy hierover vertellen en hiermee anderen helpen en bemoedigen. Zij geloven dat God en Zijn Heilige Geest aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten en iedere aanwezige wil zegenen en genezen.

Hulpverlening
Naast de samenkomsten die Stichting Living Joy wekelijks organiseert, verleent Stichting Living Joy hulp aan mensen met ‘psycho-sociale problematiek’, dak en thuisloos zijn, enzovoorts. Deze hulpverlening vindt ambulant plaats of op de locatie aan de Bethaniestraat 1-3 te Presikhaaf (Oase kerk). Daarnaast kunnen bezoekers eventueel worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp elders. In het team van Stichting Living Joy werken getrainde professionals onder meer uit de Verslavingszorg, Maatschappelijke Dienstverlening  en zijn veelal ervaringsdeskundige.