Visie & Missie

Visie en Missie Living Joy

Stichting Living Joy Arnhem is een Christelijke organisatie in Arnhem en omgeving, met als doel mensen in relatie te brengen met God. Elke zondag zijn wij open vanaf 17.00 – 20.00 uur.

VISIE

Een gezinssfeer van liefde, structuur, aanvaarding en vergeving te creëren. Aan elk persoon kansen te bieden om op een verantwoorde manier te gaan leven en geloven. Wij geloven dat Jezus is gestorven voor onze zonde en dat God ons wilt gebruiken in Zijn Koninkrijk.

MISSIE

Wij willen mensen aan de rand van de samenleving het hart van Jezus laten zien en voelen, zodat zij kunnen veranderen.

WAARDEN

Gastvrijheid. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt. Wij hopen dat de bezoekers bij Living Joy thuis voelen. Er is zorg voor de veiligheid van het individu binnen Stichting Living Joy. Het is goed te leren zorg te dragen voor elkaar en respect te tonen.

Financieel beleid, beheer en verantwoording:

-Bijdrage ven giften

-De leden van het leidersteam ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze gelden worden beheert door de financieel verantwoordelijke penningmeester. Er wordt jaarlijks transparant en openbaar afgelegd door een financieel jaarverslag opgesteld door de penningmeester. Dit wordt gepubliceerd op de website.

Het bestuursleden bestaan uit:

  • Albert-Jan Ellens  (Voorzitter)
  • Paul Swart            (Secretaris)
  • Grace Ellens         (Penningmeester).