Welkom bij Stichting Living Joy

Albert en Grace

Ik, Albert, groeide op in een gezin waar mijn ouders hun eigen bezigheden hadden en met andere dingen bezig waren dan met mij. Daardoor heb ik geen veiligheid en geborgenheid gekend en ben ik dat gaan verdoven met drank en drugs. Mijn oude leven bestond uit drank en drugsgebruik, de criminele wereld en het occultisme. In 1983 leerde ik God kennen. Hij heeft mij waarlijk vrijgemaaakt.

Naar aanleiding van een openbaring van God zijn mijn vrouw Grace en ik begin 1999 begonnen met het uitdelen van eten aan daklozen en verslaafden op straat, wat nu is uitgegroeid tot een bijéénkomst waar iedereen welkom is. Uiteindelijk is dit werk uitgegroeid tot Stichting Living Joy. Een ontmoetingsplek waar we elke zondag samenkomen. We houden dan diensten met lofprijs en aanbidding, het delen van een stuk woord waarna we vervolgens maaltijd hebben met elkaar.

Waar we ooit zijn begonnen met een groep verslaafden en daklozen, beperkt de bezoekersgroep zich niet meer alleen tot deze twee. Mensen met een zeer divers achtergrond komen bij ons samen. Living Joy is een plek voor iedereen! Ongeacht hoe je eruit ziet of hoe je bent.

Heb je een verlangen naar Gods aanwezigheid? Wees van harte welkom!, God staat klaar om je met open armen te ontvangen.

IEDEREEN IS WELKOM.

Gods zegen,

Albert en Grace