Agenda

4 Juli: Stef Looijen
Aanbidding: Glenn v/d Mull


11 Juli: zal Glenn de avond verzorgen
18 Juli: De Slichterhorst Inloop Koor
25 Juli: Glenn van der Mull
22 augustus zal Glenn de avond verzorgen


29 Augustus DOOPDIENST
5 September: Grace Reece
Frank Rinsma

Wat is LIVNG JOY en wie zijn wij?

Wij zijn een christelijke stichting die afhankelijk is van giften. We zij er al jaren voor de mensen aan de rand van de samenleving, maar wij zijn nu uitgegroeid tot een warme plek waar iedereen welkom is. Dat doen wij met Gods liefde op een praktische manier door een avond te ontspannen door middel van dansen, zingen en een gratis maaltijd te geven. Wij zijn daarom ook zo dankbaar met de ondersteuning van onze vrienden, zonder deze zouden wij dit werk niet kunnen doen. Als u zich hierbij betrokken voelt, dan kunt u ons regelmatig financieel ondersteunen, zodat wij ons werk voort kunnen zetten. U mag ook in gebed ons ondersteunen. Bij voorbaat dank.

Wij zij aangesloten bij de ANBI Rekeningnummer: NL16INGB0005923716 T.a.v. Stichting Living Joy Arnhem.


Iedereen is welkom.